1 Algemene voorwaarden

Dit is de site en webshop van OLVCplus.  Onze maatschappelijke zetel is in Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen, België. Ons ondernemingsnummer is 0641976979. Als u deze site bezoekt en/of een bestelling plaatst, aanvaardt u automatisch deze voorwaarden. 

Via de elektronische webwinkel van OLVCplus Wijnproeverij, kan u producten aankopen die het jaar voorheen te verkrijgen waren op de OLVC-wijnproeverij. Op elke transactie via onze webshop zijn naast de algemene voorwaarden, onze verkoopsvoorwaarden van toepassing. Elke andere voorwaarde die niet uitdrukkelijk is aanvaard door OLVCplus wordt als niet geschreven beschouwd.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je ons contacteren via mail naar winenot@olvcj.be of via ons contactformulier.


2 Privacyverklaring

OLVCplus hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. OLVCplus verwerkt uw gegevens conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u de website van Wine Not?! OLVCplus-wijnproeverij bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruikersgegevens die nooit worden gelinkt aan uw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website blijven steeds anoniem. De gebruiksgegevens worden intern verwerkt enkel en alleen in verband met uw bestelling. Transacties uitgevoerd op de website van OLVCplus zijn beveiligd door het betalingssysteem van Stripe. Alle gegevens die worden uitgewisseld worden gecodeerd dankzij het SSL-protocol. Die gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden.

2.2 Doel van de verwerking

OLVCplus kan de persoonlijke of zakelijke gegevens die u verstrekt voor de volgende doeleiden gebruiken:
-    contactopname in verband met de ophaling van uw bestelling
-    facturatie van uw bestelling. 

OLVCplus stelt uw gegevens in principe niet ter beschikking van derde partijen, ook niet voor marketing doeleinden of statische onderzoeken.

2.3 Cookies

OLVCplus gebruikt cookies om uw surfervaring op de website gemakkelijker en aangenamer te maken. Via uw browserinstellingen kunt de installatie van cookies weigeren, maar dat kan een nadelige weerslag hebben op de werking van bepaalde delen van onze website. Als u de website van OLVCplus blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen nemen wij aan dat u de installatie van cookies aanvaardt.

2.4 Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website door een webserver in de browserdirectory van uw computer of op uw mobiele toestel wordt geplaatst. De cookie bevat een unieke code die uw browser identificeert tijdens een bezoek aan de website (‘sessiecookie’) of tijdens latere bezoeken aan dezelfde website (‘permanente cookie’). Alleen de webserver die de cookie heeft geplaatst kan die cookie lezen. De webserver heeft hierbij geen toegang tot andere informatie op uw apparaat (bv pc, tablet of smartphone). Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van derde partijen (bv. Google Analytics). Hierop heeft OLVCplus geen invloed. De privacyverklaringen van de desbetreffende partijen zijn hierop van toepassing.

2.5 Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Uhebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.


3 Juridische kwesties

3.1 Afstand van aansprakelijkheid

OLVCplus is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, door het gebruik van de informatie op deze site of de onmogelijkheid om die te raadplegen, noch voor enige schade of nadeel die u oploopt door het gebruik van het online betaalsysteem.

Voor het online betaalsysteem gelden enkel de voorwaarden van het online betaalsysteem. OLVCplus is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledige informatie of ontbrekende informatie of de onbruikbaarheid ervan. De informatie, namen; afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, zijn puur illustratief en creëren geen enkele verbintenis in hoofde van OLVCplus.

OLVCplus is niet aansprakelijk voor virussen en andere ICT-problemen die ontstaan door het gebruik van deze site. Bezoekers van onze site verbinden zich ertoe toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe ze geen toegang hebben.

3.2 Geldigheidsbeding

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (inclusief de specifieke Verkoopsvoorwaarden) ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door OLVCplus om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan die bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

3.3 Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle informatieve teksten, grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van OLVCplus en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OLVCplus. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van OLVCplus of een derde te gebruiken.

3.4 Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties, printscreens, logbestanden, back-ups en andere als bewijsvoering kunnen dienen.

4 Verkoopsvoorwaarden

4.1 Algemene bepalingen

De Cargo Commerce website van OLVCplus, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen met BTW-nummer 0641976979 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen. Samen met de algemene voorwaarden zijn deze specifieke verkoopsvoorwaarde van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van de webshop wordt geplaatst (“klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Voor alles wat niet geregeld is in deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

4.2 Prijs

Al onze prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 

Er zijn geen postkosten, leveringskosten, vervoerskosten of andere kosten van toepassing omdat elke bestelling steeds wordt opgehaald aan het onthaal van OLVCplus.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn louter illustratief bedoeld en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bij twijfel, contacteert ons gerust over het product.

4.3 Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in Belgïe wonen. 

Buitenlandse klanten nemen best vooraf contact met ons vooraleer hun bestelling te plaatsen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door OLVCplus. OLVCplus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.4 Online aankopen

Kies uw producten. Zoek in onze wijnlijst uw gewenste producten. Door te klikken op het winkelmand-icoon naast elke productbeschrijving, verschijnt het product in uw winkelmand (rechts). In het winkelmandje kan u de hoeveelheid aanpassen. Onze producten worden steeds opgehaald en niet verzonden. De bestelling verloopt zonder account en registratie. De webshop biedt de volgende betaalwijzen aan: Paypal (voor gebruikers met debetkaarten en kredietkaarten) en Stripe (voor kredietkaarten). Bestellingen zijn mogelijk tot 27 november 2020.

Liep er iets fout tijdens uw bestelprocedure, dan is OLVCplus niet verantwoordelijk, maar zal u hierover wel gecontacteerd worden. Alle betalingen verlopen via onze externe partners. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

4.5 Betaling

Elke aankoop wordt onmiddelijk betaald bij het plaatsen van de bestelling via de webshop. Onverminderd het voorgaande behoudt OLVCplus zich het recht voor de niet (volledig) betaalde bestellingen te annuleren en de goederen achter te houden of terug te eisen. De webshop biedt de volgende betaalwijzen aan: Paypal (voor gebruikers met debetkaarten en kredietkaarten) en Stripe (voor kredietkaarten).  

4.6 Levering/Ophaling

OLVCplus voorziet geen levering. De aangekochte producten worden steeds door de klant aan het onthaal van OLVCplus (Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen) tussen dinsdag 17 november 2020 en donderdag 17 december 2020. U kan ons op voorhand verwittigen van uw komst via 03/232.88.28. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

4.7 Garantie

Op alle aangeboden producten op de website is geen garantie van toepassing. OLVCplus zoekt steeds naar de beste leveranciers voor haar wijnproeverij Wanneer u toch iets mocht merken aan het product, neem gerust contact met ons op.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de ophaling, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan OLVCplus. Nadat de klant de goederen fysiek in bezit heeft gekregen, vervalt elk recht op vervanging.

4.8 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ophaling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

4.9 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen per overschrijving uw bedrag terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan te overhandigen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4.10 Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 03/232.88.28 of via e-mail winenot@olvcsj.be. Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres of via het contactformulier op de website.